7-10 Yaş Arası Çocuğunuza Dini Sorumluluk Bilinci Kazandırmak

ÇOCUK EĞİTİMİ | | 01 Mart, 2022 | 11.866 kere okundu

Çocuğun yaşı büyüdükçe sorumlulukları da doğru orantılı olarak artırılmalıdır. Bir takım küçük işleri yerine getirip tamamlaması için imkânlar oluşturmak çocuğun kendini değerli hissetmesini sağlayacaktır.

Ailelerin çocukların eğitiminde gözden kaçırdıkları en önemli nokta çocuğun sorumluluk gösterdiği davranışlarında ve hareketlerinde ödüllendirilmemesidir. Çocuk kendisinden bekleneni yaparak sorumluluğunu yerine getirmiştir. Çocuğa sorumluluk gerektiren bir görevi yerine getirdiğinde övgü dolu sözler söylemek ve özel bir ilgiyi hak ettiğini ona hissettirmek güzel davranışlarının devamı için pekiştirici güç olur.

7-10 Yaş Arası Çocuğunuza Dini Sorumluluk Kazandırabilmek İçin Yapabileceğiniz 12 Etkinlik

1- Bu dönemin önemli dini faaliyetlerinden biri, erkek çocuklar için sünnet merasimidir. Sünnetin çocuğun din ile ilişki kurmasında önemli bir yeri vardır. Ayrıca çocuğun kişiliğinin oluştuğunun bir göstergesi, bunun herkese duyurulması ve aynı şekilde herkes tarafından bir çeşit onaylanmasıdır. Sünnetin bu yönü özellikle vurgulanmalıdır.

2- Bu dönemin bir diğer faaliyeti de çocuklara Kur’an okumayı öğretmektir. Bu dönemde çocuk Kur’an okumayı öğrenmeli. Evde ailesi ile birilikte okuma saati konarak beraberce yapılan bir faaliyete dönüştürülmesi hem aile mutluluğuna hem de çocuğun gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Namaz kılmak için beraberce camiye giderek, yaz tatillerinde veya haftanın belli günlerinde Kur’an kursuna götürülerek ayrıca dini bir ortamda sosyalleşmesi de sağlanmalıdır.

3- Bu dönem çocuğunun önemli özelliklerinden biri de arkadaşlarıyla birlikte olma, bir grup içinde bulunma, grupla birlikte oynama vb. davranışlardır. Grup içi faaliyetler bireysel sorumluluğu da gerektirdiğinden bu duygunun geliştirilmesi gerekir. Bu nedenle çocuğa, yapılan iş bir hardal tanesi kadar bile olsa, hatta çok gizli bile yapılmış olsa mutlaka karşılığının görüleceği fikri aşılanmalıdır. Böylece iyilik ve kötülük mefhumu, sonuçlarıyla birlikte çocuğun kafasında oluşturulur.

4- Önceki gelişim evrelerinde olduğu gibi bu gelişim döneminde de çocuklara dini hikâyeler okunurken, anlatılırken veya okuması sağlanırken, hikâyede çocuğun rolüne, yapısına, yaşına benzer kahramanlar olmasına dikkat edilmeli, hikâyede bulunan resimler çocuklara gösterilmeli ve yorumlarda bulunması istenmeli, şayet hikâyeyi anne-baba anlatıyorsa veya okuyorsa ses tonu alçaltılıp yükseltilmeli, konuşmalar değişik seslerle aktarılmalı, oyun oynuyormuş gibi anlatılmalı, zaman zaman hikâyeyi kesip ‘Sonra ne olmuş olabilir?’ diyerek çocuğun da bu olaya iştirak etmesi sağlanmalıdır.

5- Yine önceki dönemlerde de olduğu gibi bu gelişim evresinde de çocuktan sürekli bir dini ibadet sorumluluğu beklemek yanlıştır. Çocuk bunu bir oyun gibi görüp kendisi yeri geldikçe ve isteği oldukça yapmayı tercih edecektir. Şayet burada anne ve baba çocukla inatlaşırsa çocuk bunlardan tamamen uzaklaşabilir bu nedenle anne ve baba çocuğu sıkmadan, onda istek uyandırarak en önemlisi kendileri bizzat uygulayarak çocuğa örnek olarak bu ibadet sorumluluğunu ona aşılamaya gayret etmelidirler. İbadet eğitimi küçük yaşlarda başlaması gereken bir eğitimdir. Ancak bu eğitim örnek olma, gösterme ve sevdirme şeklinde olmalıdır.

6- Bu dönem çocukları dini tutum ve davranışları ebeveyniyle birlikte yapmaya ve onları sorgulamaya çok yatkındır. Yine ebeveynle birlikte camiye gitmeye, namaz kılmaya ve bunun gereklerini yerine getirmeye heveslidir. Anne-baba bu durumdan faydalanmalı ve mümkün olduğunca çocuklarıyla camiye, mevlide, sünnete vb. dini merasimlere çocukların iştirak etmelerini sağlamalıdır. Bunun yanında burada edinilen tecrübelerin kalıcı olması için de camiye ya da mevlide gidip gördüklerini ve yorumlarını bir defterde her cümleleri bir sayfaya gelecek şekilde çocuğa yazdırılır diğer sayfalar resim yapılmak üzere boş bırakılır. Defterin başına çocuğun ismi yazılır her bir sayfaya yazılan cümlelerle ilgili boş bırakılan yere çocuk resim yapar böylece küçük bir kitap oluşturulmuş olur. Daha sonra yazılanlar okunur ve çocuğun düşünceleri tekrar dinlenir. Böylece hem çocuğun tecrübeleri kalıcı hale getirilmiş olur hem çocuğun düşünce dünyası gelişir hem de çocuk için eğlenceli vakit geçirilmiş olur.

7- Yedi on yaş döneminde namaz ibadetinin önemli bir yeri vardır. Namaz aslında ergenlik çağı ile birlikte farz olur. Fakat eğitim olayının belli bir süreçte tamamlandığı gerçeği dikkate alınırsa, çocuğa yedi yaşından itibaren namaz kılma eğitimi yaptırmanın hikmeti daha iyi anlaşılır. Çünkü namaz, insanın yaşamında sadece Allah’a yönelik bir ibadet olarak kalmaz, aynı zamanda onun davranışlarını düzenleyen, günlük hayatını disiplin altına alan, kötülüklerden alıkoyan ve iyiliğe sevkeden bir motivasyon sağlar. Bu dönemde ibadet neşe ve heyecanını yaşayan çocuk, bu güzel duyguları yaşadığı sürece unutmaz ve bunları çocukluğunun en güzel hatıraları olarak muhafaza eder. Bunlardan sorumlu olduğunda da en kolay ve rahat şekilde bunları yerine getirir.

8- Bu dönemde çocuğa bazı sorumluklar yüklerken veya ondan beklentiler anlatılırken bunlar nedenleriyle birlikte açıklanmalı aynı zamanda çocuğunda duygularına ve düşüncelerine kulak verilmelidir. Beğenilen olumlu davranışları olduğunda bu davranışlar samimiyetle övgü ile ifade edildiğinde çocuğun bu davranışı sahiplenmesine ve sürekli hale getirmesine vesile olacaktır.

9- Çocuğun beğenilen davranış ve huyları övülmeli, onların üzerinde durulmalı ve desteklenmelidir. Bu davranışları sergilediklerinde sıcağı sıcağına anne ve baba içinde beslediği duyguları açığa vurmalıdır. Mesela, ‘Hiç yalan söylememen beni çok mutlu ediyor.’, ‘Benimle namaz kılmandan o kadar mutlu oluyorum ki bir bilsen…’ gibi duygular açığa vurulmalıdır.

10- Çocuklar çevreleriyle olan etkileşimlerinde bir din dili geliştirirler. Dini bilgilerin soru-cevap şeklinde ezberletilmesi mesela, “Allah kaç?”, “Kimin kulusun?”, “Kimin ümmetisin?”, “Ne zamandan beri Müslümansın?” gibi sorulan sorularla çocuğun bu alandaki kabiliyeti gelişir. Ancak burada ailenin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta vardır ki o da öğretilen bu dini bilgilerin kuru bir bilgi ve taklit seviyesinde kalmamasıdır.

11- Daha önceki dönemlerde Allah’ı insana ait çizgiler içinde düşünen mesela Allah’ı büyük bir insan şeklinde tasavvur eden çocuk bu çağla birlikte Allah’ı gerçek mana da anlamaya başlar bu sebeple bu dönemde çocuklara Allah sevgisini konu edinen kitapları da okutmak gerekir.

12- Dikkat edilecek en önemli nokta dini eğitim ve sorumluluk bilinci kazandırma çalışmalarının çocuğun gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmasıdır. Anne-babalar bu özelliğe çok dikkat etmelidirler aksi takdirde kaş yapayım derken göz çıkarabilirler.

Not:Yazarımızın bir sonraki yazısı: Ergenlik Çağındaki Çocuğunuza Dini Sorumluluk Kazandırabilmek İçin Neler Yapabilirsiniz?

Kaynak: www.ailedanismanim.com

Paylaşmak Güzeldir

Yorum Yapın