Baba Olarak Sorumluluklarımızın Farkında mıyız?

ETKİLİ ANNE-BABA OLMAK | | 25 Haziran, 2012 | 6.100 kere okundu

Hiç kimse mükemmel bir baba olarak dünyaya gelmez.

İyi baba olmak; sevgi, tecrübe, sabır ve bilgilenme işidir. Babalık duygusu, kişinin bebek beklediğini öğrenmesi ile başlar. Bu dönemde baba adayı, çocuğunun doğum öncesindeki gelişimini adım adım eşiyle birlikte izler.

Bu dönemde baba, çocuğuna ve annesine zarar verebilecek her türlü maddi ve manevi unsurları doğru sezinlemeli. Koruyucu olmalıdır. Ayrıca sevgi ve saygı kanatları ile eşini sarmayı ihmal etmemesi iyi bir eş, baba olmasının ilk adımlarıdır.

Çocuğun büyümesinde, gelişmesinde, ona sağlıklı bir eğitim verilmesinde ve çocukta hem normal, hem de dini açıdan sorumluluk bilinci kazandırmada elbette anne gibi babaya da çok önemli görevler düşmektedir.

Çocuğa Sorumluluk Bilinci Kazandırmak İçin Babaya Tavsiyeler

1. Baba ailede otoriteyi temsil eder. Ailenin sevk ve idaresi genel anlamda baba tarafından gerçekleştirilir. Bu sebeple babanın bu rolü önemlidir. Kaynağını sevgi ve anlayışın oluşturduğu baba otoritesi, çocuk için daima gerekli ve yararlıdır. Zira çocuğun hayata uyumu anneyle birlikte babanın sabır ve hoşgörüsüne dayalı sevgisiyle sağlanabilir.

2. Babasının davranışlarını çocuk kendi hayatında modellemeye çalışır. Bu nedenlerle baba, ailesine ve çocuğuna karşı davranışlarında dikkatli olmalı, çocuğunun, kendisinin yaptığı her hareketi dikkatle izlediğini unutmamalıdır.

3. Babanın otorite sahibi olması onun kırıcı ya da çocuğunun hayatına tamamıyla hükmedici olmasını gerektirmez. Sorumluluklarını bilen bir baba çocuklarına sevgi gösterirken diğer taraftan da çocuğunun eğitimi için gerekli olan vakur duruşunu da göstermelidir. Gerektiğinde şahsiyetine değil de kötü davranışlara karşı sert olduğunu da hissettirebilmelidir. Ancak bu davranışların dozu çok önemlidir. Tabir yerinde ise bu aynen bir ilaç gibidir; dozu aşırıya kaçan ilaç hastayı iyileştirmeyip daha da kötü hale getirdiği gibi, çocuğa karşı hareketlerde de aşırıya varan sert tutumlar babayı ileride daha büyük problemlerle karşı karşıya getirir.

4. Baba otoritesi aşırı olduğunda özellikle hassas yapılı çocuklar bundan çok zarar görebilir. Bu çocuklar genellikle her şeyi düşünebilen, üstün zekâlı ve duygulu çocuklardır. Ancak aşırı baskıdan dolayı genelde içe dönük bir kişilik geliştirirler bu nedenle onlar baskıdan çok yardıma muhtaçtırlar. Çocuklar aşırı sert otoriteye sahip babanın davranışını asla unutmazlar. Babaların bu tür hareketleri çocuğun kişiliğinin oturduğu ergenlik döneminde ise tehlikesi daha büyük olur. Bu nedenle babaların davranışlarında dengeli ve hassas olmaları önemli bir husustur.

5. Baba, çocuğunun her yaştaki ilgi ve ihtiyaçlarını bilmeli, hareket ve tutumlarını buna göre ayarlamalıdır. Ancak babanın çocuk eğitimi konusunda yetersiz oluşu işleri zora sokabilir. Bu konuda atılacak en güzel adım çocuk psikolojisi ve eğitimi ile alakalı bilgiler edinmek ve bilinçlenmek olmalıdır. Baba böyle bir eğitimden yoksun ise en azından empati kurabilmelidir. Çocuk olsaydı ve kendisine böyle davranılsaydı acaba hoşuna gider miydi?

6.
Baba çocuğun eğitiminden ve yetiştirilmesinden birinci derecede sorumlu kişidir. Bu sebeple her şeyden önce çocuğun büyüme, gelişme ve kişilik kazanmasında önemli görevleri olduğunu bilmeli ve ona göre bilinçli hareket etmelidir.

7. Baba, çocuğuyla yeterince ilgilenmeli, onunla birlikte faaliyetlere katılmalıdır. Camiye, tiyatroya, sinemaya, balık tutmaya giden bir arkadaş gibi olmalıdır. Gerektiğinde çocuğuna yapabileceği basit görevler vererek, kendine güven duymasına ve sorumluluk bilinci kazanmasına katkıda bulunmalıdır.

8. Baba, çocuğunun sorularını bıkıp usanmadan cevaplandıran, onunla sohbet eden bir arkadaş gibi olmalıdır. Babanın çocuğuyla ortak faaliyetlerde bulunması, boş zamanını birlikte değerlendirmesi sayesinde çocukla baba birbirlerini daha yakından tanıma hem de daha fazla yakınlaşma fırsatı bulacaklardır. Baba ve çocukta karşılıklı olarak sevgi ve saygı çocuğun gelişiminde hayati önem taşımaktadır. Çocuk ancak bu tür yaklaşımlarla olumlu bir gelişim gösterebilir ve mutlu başarılı, huzurlu, kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, sağlıklı bir kişiliğe kavuşabilir.

Kaynak: www.ailedanismanim.com

Paylaşmak Güzeldir

Yorum Yapın