Arşiv: ‘Genel’

  • Evden Çıkarken Okunacak Dua
    Evden çıkarken Peygamber Efendimiz’in tavsiye ettiği duayı okuyan kimse yüce Allah’ın himayesine alınır. Her türlü sıkıntıdan emin olarak yoluna devam eder. Tüm tehlike ve şerlerden; zarar ve ziyandan korunur. Şeytan bu duayı okuyan kimseden uzak durur. Okunuşu: Bismillâhi tevekkeltü alellâh. Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh....
    / 22 Nisan 2021