Çocuğum Her Şeyi Unutuyor

ÇOCUK EĞİTİMİ | | 26 Mart, 2013 | 9.463 kere okundu


Unutkanlık

İnsan yaşadığı ve duyduğu her şeyi mutlaka hafızasının bir yerinde saklar ve yeri geldiğinde bilincine çıkarır yani hatırlar. Ancak bilincimize çıkaramadığımız şeyler de vardır yani hatırlayamadıklarımız bunlar da bilinç dışını oluşturur. Aslında bizim hatırlayamadığımız şeyler bilinç dışımızda bulunur ve asıl olan onları bilincimize çıkarabilmektir. Bu nedenle burada yapmamız gerekenler nasıl hatırlayamamayı azaltabiliriz olmalıdır.

Sebepleri

Hatırlayamama sebepleri arasında; stres, hafızanın gereksiz birçok bilgi ile doldurulması, gereksiz ve önemsiz şeylerin hafızaya alınması, bir işi öğrenirken birden fazla şeyle meşgul olmak (ders çalışırken müzik dinlemek, tv seyretmek gibi), dikkati yoğunlaştırmayı azaltan dikkat eksikliği ve kaygı durumları gibi etkenler, yapılan işe gereken önemi vermemek, dağınık çalışma düzeni, öğrenme ve hafızada tutma tekniklerinin yeterince bilinmemesi, yeterli alıştırma yapmama ve öğrenmenin gerçekleşmemiş olması, bilgilerin geçici bellekten kalıcı belleğe alınmaması gibi sebeplerden dolayı kişi öğrendiği veya öğrendiğini zannettiği bir şeyi hatırlaması zorlaşır ve unutkanlık diye ifade ettiğimiz problem ile karşı karşıya kalır.
Gelelim unutma yani hatırlayamama konusunda yapabileceklerinize;

  • Burada da öncelikle çocuğunuzun unutkanlık yani hatırlayamamayı ne zaman ve hangi durumlarda sıkça tekrarladığını belirleyerek sebeplerini doğru teşhis etmeye çalışın, acaba her şeyi mi unutuyor yoksa bazı şeyleri mi hatırlayamıyor?,
  • Çocuğunuzun bir şeyi hafızaya alırken dikkatini vererek hafızaya almaya çalışmasını sağlayın. Bir konuya ne kadar çok dikkat verirse o kadar kolay hafızaya alacak ve o kadar kolay hatırlayacaktır. Böyle bir durumda çevresinde dikkatini dağıtacak başka uyarıların olmamasına dikkat edin. Mesela çocuğunuz ders çalışırken sizler yanında tv seyretmeyin,
  • Çocuğunuzu öğrendiği şeylerin önemli olduğuna inandırın eğer bu konuda enerjisini yoğunlaştırabilirseniz daha kolay hatırlayacaktır,
  • Çocuğunuza hafıza teknikleri olarak bilinen bazı yöntemleri kullanmasını sağlayabilirsiniz mesela çağrışım yöntemi yani öğrendiklerini benzer nesnelerle veya kelimelerle eşlemek ve kodlamak hatırlamayı kolaylaştırır. Mesela bir telefon numarasını ezberlerken doğum tarihi veya kapı numarası gibi onun için önemli olan bir sayı ile eşleştirip kodlaması gibi. Gerekli gereksiz birçok şeyi ezberlemeye çalışmakta kaydedilen bilgilerin hatırlanmasını zorlaştıracaktır,
  • Çocuğunuzun hatırlaması gereken bilgileri öğrenirken çoklu zeka yöntemine uygun yani öğrendiği bilgi veya nesne ile ilgili gerek görsel gerek duyusal gerekse kinetik bir çok duyusuna hitap eden yönleriyle öğrenmeye çalışması hatırlamasını kolaylaştıracaktır mesela Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde Hac konusunu öğrenirken Hac ile ilgili görseller yardımıyla ve hacca giden birinin izlenimlerini dinleyerek veya bununla ilgili video izleyerek öğrenirse bu konuyu hatırlaması daha kolay olacaktır.
  • Tüm bunların yanında çocuğunuzun stres, kaygı ve üzüntüden uzak durması da hatırlamasını kolaylaştıracaktır. Aynı şekilde gürültülü ortamlardan uzak durması, düzenli beden ve beyin egzersizleri (bulmaca çözmek, eşleştirme, hatırlama oyunları oynamak gibi) yapması, düzenli ve yeterli uyuma, dengeli beslenme de yine hafızayı güçlendiren ve unutmayı yani hatırlayamamayı azaltan önemli etkenlerdir.
Paylaşmak Güzeldir

Yorum Yapın