Hayatı En Değerli Kılan Ölçüler-4

MANEVİ GELİŞİM | | 29 Ekim, 2010 | 3.314 kere okundu


Akrabalarınızla İlişkilerinizi Devam Ettirin ve Onları Gözetin

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyuruyor:

“Akrabâsının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren, onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabâyı koruyup gözeten kişi, kendisiyle alâkayı kestikleri zaman bile, onlara iyilik etmeye devâm edendir.” (Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî)

Ölümü Çokça Hatırlayın ve Ebedi Hayat İçin Hazırlığınızı Tam Yapın

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyuruyor:
“Bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayınız!” (Tirmizî)

Süfyân-ı Sevrî (k.s) insanların ölüme karşı olan gafletini şu misaliyle anlatır:
“Eğer bir yere toplanmış bir kalabalığa tellâl:

“–Bugün akşama kadar yaşayacağım, diyen ayağa kalksın!” diye ilân etse, bir tek kişi ayağa kalkmaz. Şaşılacak şeydir ki, bu hakîkate rağmen, bütün halka:

“–Her kim ölüme hazırlık yapmış ise, ayağa kalksın!” diye ilân edilse, yine bir tek kişi yerinden kalkamaz!…”

Ölüm varlığımız kadar gerçek bir olay. Zamanı da belli değil. Bir ‘an’ sonrasının garantisi bile yokken bu gaflet nedendir bilinmez! Geçeci dünya zevkleri için bin bir hazırlık yapılırken ebedi olan ahiret hayatı için hazırlık yapmadaki tembelliği insan için çok şaşılacak bir bir durum.

Öyleyse Efendimiz’in, ‘ölümü çokça hatırlayın’ sözü kalbimizin azığı ve ebedi hayat için hazırlığımızın sloganı olsun.

Sevdiğiniz Kişilere Dikkat Edin! Çünkü Kişi Sevdiğiyle Beraberdir.

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyuruyor:
“Ümmetim içinde beni en çok sevenlerin bir kısmı benden sonra gelenler arasından çıkacaktır. Onlar beni görebilmek için mallarını ve âilelerini fedâ etmek isteyeceklerdir.” (Müslim)

Enes bin Malik (r.a) kişinin sevdiği ile beraber olacağına dair bir Efendimiz’den (s.a.v) şöyle bir olayı naklediyor:

Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) bir adam geldi ve:
“–Yâ Rasûlallâh! Kıyâmet ne zamandır?” diye sordu.

Efendimiz (s.a.v):
“–Kıyamet için ne hazırladın?”sorusuyla ona karşılık verdi. O kişi de:
“–Allâh ve Rasûlü’nün muhabbetini…” cevabını verdi.
Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v):
“–Öyleyse sen sevdiğinle beraber olacaksın.” buyurdular.

Enes (r.a) aktardığı bu olayın devamında kendisi de şunları ilave ediyor:
“İslâm’a girmekten başka hiçbir şey bizi Allâh’ın Nebîsi’nin “Muhakkak sen sevdiğinle berabersin.” sözü kadar sevindirmemiştir. İşte ben de Allâh’ı, O’nun Rasûlünü, Ebû Bekr’i ve Ömer’i seviyorum ve -her ne kadar onların yaptıkları amelleri yapamadıysam da- onlarla beraber olmayı umuyorum.” (Müslim)

Paylaşmak Güzeldir

Yorum Yapın