Hayatı En Değerli Kılan Ölçüler

MANEVİ GELİŞİM | | 22 Eylül, 2010 | 2.836 kere okundu

Yek Vücut Gibi Olun

Rasûlullah (sav) şöyle buyurdular:
“Mü’minler biribirlerini sevmekte, biribirlerine acımakta ve yekdiğerini korumakta tek bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir uzvu rahatsız olursa, öteki uzuvları da bu yüzden rahatsız olur ve uykusuz kalır.” (Buhari, edeb 27; Müslim, Birr 66)

Mütevâzı Olun

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
“Rahmân’ın kulları öyle kimselerdir ki, yeryüzünde vakar ve tevâzû ile yürürler, câhiller kendilerine (hoşa gitmeyecek) lâflarla sataştığı zaman, ‘Selâm!’ derler (geçerler).” (Furkân, 63)

Rasûlullah (sav) şöyle buyurdular:
“Allâh Teâlâ bana; ‘O kadar mütevâzı olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin; kimse kimseye zulmetmesin!’ diye emretti.” (Müslim, Cennet, 64)

Kadınlarla İyi Geçinin

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
“…Kadınlarla iyi geçinin, onlara güzel muâmele edin!..” (Nisâ, 19)

Rasûlullah (sav) şöyle buyurdular:
“Dünyâ geçici bir faydadan ibârettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı; dindar, sâliha bir kadındır.” (Müslim, Radâ, 64; Nesâî, Nikâh, 15; İbn-i Mâce, Nikâh, 5)

Şeytan Sizi Kandırmasın, Tevbe Edin

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
“…Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın…” (Lokman, 33)

Rasûlullah (sav) şöyle buyurdular:
“Ey insanlar! Allâh’a tevbe edip O’ndan af dileyiniz. Zîrâ ben O’na günde yüz defa tevbe ederim.” (Müslim, Zikir, 42)

Paylaşmak Güzeldir

Yorum Yapın