Nebevî Yakarışlar-2

MANEVİ GELİŞİM | | 04 Kasım, 2010 | 3.197 kere okundu


Ey Allâh’ım!
Sen’in buyurduğun şekilde ve bizim söylediğimizden daha üstün olarak Sana hamd olsun!
Benim namazım, ibâdetim, hayâtım ve ölümüm Sen’in içindir!
Dönüşüm ancak Sanadır!
Kabir azâbından,
gönle üşüşen vesveselerden,
işlerin dağınıklığından Sana sığınırım!
Rüzgârların getirdiği âfetin şerrinden Sana sığınırım!
Gözümde bir nûr, kulağımda bir nûr, kalbimde bir nûr yarat!

Ey Allâh’ım! Sadrıma genişlik ver!
İşimi kolaylaştır!
Sağlığın hastalığa çevrilmesinden,
birdenbire gelip çatacak azâbından
ve bütün gazabından Sana sığınırım!
Beni doğru yoluna ulaştır!
Geçmişimi, geleceğimi affet!

Ey dereceleri yükselten, bereketleri indiren, ey gökleri ve yeri yaratan Allâh’ım!
Sesler türlü türlü dillerle coşup Sana doğru yükseliyor,
Sen’den taleplerde bulunuyor!
Benim isteğim de; dünyâ halkının beni unuttuğu imtihan yurdunda Sen’in beni hatırlamandır!

Ey Allâh’ım!
Sen sözümü işitiyor, bulunduğum yeri görüyor,
Gizli açık neyim varsa biliyorsun!
İşlerimden hiçbiri Sana gizli değildir!
Ben çâresizim, yoksulum,
Sen’den yardım ve emân diliyorum!
Korkuyorum, kusurlarımı îtirâf ediyorum!
Bir çâresiz Sen’den nasıl isterse, ben de öyle istiyorum!
Zelîl bir günahkâr Sana nasıl yalvarırsa, ben de öyle yalvarıyorum!
Sen’in yüce huzûrunda boynunu bükmüş,
Sen’in için gözlerinden yaşlar boşanan,
Sen’in uğrunda bütün varlığını fedâ eden,
Sen’in için yüzünü topraklara süren bir kulun
Sana nasıl duâ ederse, ben de öyle duâ ediyorum!

Ey Rabbim!
Duâmın kabûl edilmesinden beni mahrum bırakma!
Bana Raûf ve Rahîm ol, ey kendisinden istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi!”

Paylaşmak Güzeldir

Yorum Yapın