Sorumluluklarımızın Farkında mıyız?

ÇOCUK EĞİTİMİ | | 25 Ekim, 2011 | 7.915 kere okundu

Çocuğa sorumluluk bilincini kazandırabilmek için öncelikle anne-babanın kendi sorumluluklarını bilmesi ve uygulaması gerekir.

Ahlâk ve faziletin yaygın olduğu mükemmel ve huzurlu bir toplumu gerçekleştirmenin en öncelikli şartı, hiç şüphesiz hak ve sorumluluk dengesidir. Bu denge, sosyal hayatta olduğu kadar aile hayatında da o derece önemli ve gereklidir. Çünkü aile, sosyal hayatın şekillenmesinde en temel öğedir. Sorumlulukların yerine getirilmediği, hakların saygı görmediği ailelerden meydana gelen bir toplumda hak ve sorumluluklar tehlike sinyalleri verir.

İnsan öncelikle kendi nefsine karşı daha sonra da içinde bulunduğu topluma karşı sorumludur. İctimai hayatın en küçük parçası olan aileden bütün toplum bireylerine kadar, bu sorumluluk bilincin hakim olduğu bir yer, fertlerine mtluluk, huzur veren ideal bir toplum haline gelir.

Sorumluluk Bilinci Ailede Kazandırılır

Sorumluluk bilincinin çocuklara ve genç nesillere kazandırılmasında her şeyden önce aile ön plandadır. Ancak ailenin, bu konudaki görevini yaparken dini inançlarını, ahlaki değerlerini, örf ve âdetlerini göz önünde bulundurması, bireylerin topluma adapte sorununu yaşamaması adına önemli noktadır.

Ailede önemli olan bireylerin birbirine karşı olan sorumluluklarını bilmeleridir. Çünkü Rasulullah (a.s.), “Hepiniz çobansınız ve maiyetiniz altındaki sürüden sorumlusunuz.” hadisiyle anne ve baba başta olmak üzere herkese ayrı bir sorumluluk yüklemiştir.

İnsan gibi aile ve toplumlar da bir beden ve ruhtan meydana gelir. Bu iki öğenin dengeli bir şekilde geliştiği her yer, ideal bir aile ve toplum olma yolunda emin adımlarla ilerler.

Ailede anne babanın maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirmesi, çocukların gelişmesi ve sorumluluk sahibi olması adına büyük önem arzeder. Bu sebeple anne-baba, sadece çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakla sorumluluğunu yerine getirmiş olmaz. Çocuğa dini ve ahlaki değerleri kazandırmak ailenin en önemli görevi, manevi sorumluluğudur. Çocuğun eğitimi ve öz bakımı da yedirmek, içirmek, barındırmak kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.

Çocuğa Sorumluluk Bilinci Kazandırmak İçin Ebeveyne Tavsiyeler

1. Çocuğa sorumluluk bilincini kazandırabilmek için öncelikle anne-babanın kendi sorumluluklarını bilmesi ve uygulaması gerekir ki, çocuk da anne-babayı örnek alsın ve ona göre davransın.

2. Çocuğa yaşına uygun sorumluluklar verilmelidir. Çocuğun kendisinden beklenen vazifeleri üstlenebilmesi, bunları yerine getirebilmesi ve hayatta sorumluluklar taşıyabilmesi için küçük yaşlardan itibaren ona güven duygusu ve sorumluluk bilinci kazandıracak faaliyetlerle destek verilmelidir. Bunun başarılmasında anne-baba ile çocuğun birbirine güvenmesi ve inanması gerekir. Aksi halde anne-babanın çocuklarını terbiye etmeleri ve onlara sorumluluk bilincini aşılamaları güçleşir.

3. Sorumluluk uzun zaman sürecinde ve yavaş yavaş çeşitli tecrübeler sonucunda öğrenilir. Kişinin yaşına ve anlayışına uygun kararlar almasıyla ve bunları günlük yaşamında uygulamasıyla kazanılır. Bu nedenle çocuklara birçok işte sorumluluk verilmeli ve iş sevgisi yerleştirilmelidir. Çünkü sorumluluk duygusu her çocuğun kendi çabası, gayreti ve tattığı çeşitli tecrübelerle kuvvet kazanır.

4. Anne ve babanın örnek davranışları, öğrenmeye uygun bir ortam hazırlarken, çocuğun geçirdiği belirli deneyimlerle de sorumluluğu kişiliğinin bir parçası haline getirir.

5. Çocuğun kurallara göre hareket etmeyi bir mecburiyet olarak hissetmesini çevresi hazırlamalıdır. Bundan da birinci derecede sorumlu olan yine ailedir. Bu mecburiyet zamanla çocukta gelişerek vicdan şeklini aldığı takdirde hedeflenen başarı yakalanmış olur.

6. Üzerinde önemle durulması gereken diğer bir husus da, anne-babaların çocuklarına karşı gösterdikleri sevginin dozunu iyi ayarlamalarıdır. Anne ve baba, çocuk tarafından istismar edilebileceğini düşünerek onun her istediğini yerine getirmemelidir. Bu konuda hiçbir zaman ölçü kaçırılmamalıdır. Duygu ve mantık arasında bir denge kurulmalıdır. Zira bu durum çocuğun kişilik gelişimi ve sorumluluk bilinci kazanmasında oldukça önemlidir.


Kaynak: www.ailedanismanim.com

Paylaşmak Güzeldir

Yorum Yapın