Posts Tagged ‘Dua’

  • Nebevî Yakarışlar
    “Allâh’ım! Sen’den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidâyet, işlerime nizam, dağınıklığıma düzen, içime kâmil îman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs ver, rızâna uygun istikâmeti ilhâm et, ülfet edeceğim dost lutfet ve beni her türlü kötülüklerden koru! Allâh’ım, bana öyle bir...
    / 12 Kasım 2010